Privacy statement Doehetzelfaanbouw.nl

In dit privacy statement van Doehetzelfaanbouw.nl wordt stilgestaan bij de manier waarop wij omgaan met de verzameling en het gebruik van informatie die een persoonlijk karakter draagt en verkegen wordt via deze internetsite welke te bereiken is via www.doehetzelfaanbouw.nl.

Doehetzelfaanbouw.nl werkt volgens het opt-in principe. Dit houdt in dat persoonlijke gegevens geheel vrijwillig door de bezoekers kunnen worden ingevoerd op deze internetsite. Voor de mailinglist hanteren wij het double opt-in principe. Dit betekent dat de persoonlijke gegevens pas worden gebruikt wanneer de bezoeker via zijn of haar persoonlijke e-mailadres een dubbele confirmatie afgeeft.

Het bezoek aan onze internetsite zorgt voor de registratie van een log op onze webserver. Deze log geeft ons non-persoonlijke gegevens over de datum en de tijd van inloggen alsmede het IP-adres en het browsertype waarvandaan de internetsite wordt bezocht. De informatie van deze serverlogs wordt door ons ontwikkelingsteam gebruikt voor de optimalisatie van onze internetsite en die van onze (toekomstige) opdrachtgevers.

Doehetzelfaanbouw.nl heeft links opgenomen naar websites van andere bedrijven. Wij registereren het doorklikken van de bezoeker naar andere internetsites. Doehetzelfaanbouw.nl onthoudt zich van iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud van externe internetsites.

Het gebruik van onze internetsite betekent automatisch de goedkeuring van onze privacy statement. Wanneer u het niet eens bent met ons privacy statement dan vragen wij u vriendelijk om onze internetsite te verlaten. Doehetzelfaanbouw.nl behoudt zich het recht om dit statement zonder aankondiging te wijzigen.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden. Klik voor meer informatie